Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2017

czarnemajtki
10:01
8849 2e7f

April 22 2017

czarnemajtki
08:27

April 20 2017

czarnemajtki
07:44
8735 0b2e
Reposted fromvandalize vandalize viahouda houda

April 07 2017

czarnemajtki
06:48

Jest wiele kobiet z którymi chcemy się przespać, z myślą o kilku się onanizujemy, ale nieliczne nas rozumieją. Z tymi ostatnimi pragniemy być.  

Z mężczyzną trzeba rozmawiać. Przebić się przez jego warstwy. O czym rozmawiać? A tego to ja już nie wiem. Jeden lubi czekoladę, drugi jak mu nogi śmierdzą.

Wiem jedno, masz go w momencie, kiedy szczerze ci opowie, czego się boi.

W tej grze jest jednak jeden haczyk. Jeśli się nie otworzysz (a to trudne, bo każdy boi się dostać po raz kolejny kopa w dupę), to druga osoba też się nie otworzy.

— Pokolenie Ikea
Reposted fromlittlefool littlefool

April 04 2017

czarnemajtki
11:39
Mówienie ludziom „nie” jest wspaniałą rzeczą, jest to część przebudzenia. I zrozum, to nie jest egoizm. Egoizmem jest wymaganie od innych, by żyli życiem, które akurat tobie wydaje się najwłaściwsze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem.
— Anthony de Mello
Reposted fromnawmi nawmi viazupson zupson
czarnemajtki
11:39
4336 bafd 500
Reposted fromfoods foods viazupson zupson

April 03 2017

czarnemajtki
13:30
Play fullscreen
<3
Reposted byzupson zupson

April 02 2017

czarnemajtki
07:03
[...] to nasze człowieczeństwo ma się dzisiaj coraz gorzej.
— Dave Gahan, wokalista zespołu Depeche Mode
Reposted byitmakesmecalmmartulla

March 31 2017

12:57
5971 619d 500

tmpls:

The best bath

Reposted frompacificaly pacificaly viausagiaddict usagiaddict

March 22 2017

czarnemajtki
20:55
Przyjaciel staje się fragmentem naszej biografii, jak data urodzenia, pierwsza szkoła czy imiona rodziców.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromitoweryou itoweryou vialupinedream lupinedream
czarnemajtki
20:34
8704 c968 500
Reposted fromcafeina cafeina viagorzkaczekolada gorzkaczekolada

March 21 2017

czarnemajtki
18:42
1349 eacd 500
Tajemnica długowieczności z roku 1934.

March 20 2017

czarnemajtki
09:59

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viatake-care take-care

March 19 2017

czarnemajtki
14:05
Reposted frommuladhara muladhara vianayantara nayantara
czarnemajtki
14:04
2010 5b82
Krzysztof Jaworski
Reposted frommefir mefir vianayantara nayantara

March 01 2017

czarnemajtki
19:49
Kobiety są trudne. A jeśli je ignorujesz robią się jeszcze trudniejsze.
— J. Frey, Milion małych kawałków
Reposted frommissbrodka missbrodka vianattaly nattaly

February 23 2017

czarnemajtki
22:11
4910 064b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viayourhabit yourhabit
czarnemajtki
21:59
9342 766d
czarnemajtki
21:52
chcę się Tobą opiekować, ale i być zaopiekowaną, tak jak chcę się budzić z Tobą, ale i razem z Tobą nie móc zasnąć.
— Wojciech Kuczok, Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych
czarnemajtki
21:37
5252 d257 500
Reposted fromikari ikari viahouda houda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl