Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2019

czarnemajtki
21:45
Pracowici ludzie są najszczęśliwsi, ponieważ nie mają czasu się nad sobą użalać.
— Kate Morton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapareidolie pareidolie
czarnemajtki
07:01
Cel to zadanie, jakie wyznaczamy naszym marzeniem. 
— Ambrose Bierce
Reposted bySkydelan Skydelan

February 17 2019

czarnemajtki
21:30
Reposted fromlugola lugola viapikkumyy pikkumyy

February 14 2019

czarnemajtki
23:00
6769 1726 500
Reposted fromwyczes wyczes vialottee lottee

February 06 2019

czarnemajtki
21:15
czarnemajtki
21:10
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viawarkocz warkocz
czarnemajtki
21:06
czarnemajtki
05:44
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
Reposted fromkyte kyte vialottee lottee
czarnemajtki
05:37
2181 e46a 500
Reposted fromzniszcze zniszcze vialottee lottee
czarnemajtki
04:32
9523 82f6 500

November 10 2018

czarnemajtki
20:32
5160 c443 500
Welcome Coolturka Szczecin
Reposted bystolatstolat stolatstolat

October 20 2018

czarnemajtki
21:15
8002 9b1d 500

October 19 2018

czarnemajtki
21:26
3852 c6e7
czarnemajtki
21:25
Reposted frompotrzask potrzask viakateistrue kateistrue
czarnemajtki
21:25

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boję się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.

October 11 2018

czarnemajtki
19:16
0280 555a 500
czarnemajtki
17:55

20:57, a Ty wolisz inwestować oczy w telefon, niż w oczy osoby, która teraz siedzi samotna w drugim pokoju. Nie zdajesz sobie sprawy jak w wielkiej dupie jesteś, kiedy wydaje Ci się, że masz czas - że to Ci jeszcze ujdzie. Zainteresuj się, podejdź do niej, zrób jej herbaty z cytryną i przytul. Doceń ją, póki masz kogo.

Ludzie Ci wybaczą wiele, ale nie to, że Cię nie ma - gdy tego potrzebują. Nie ucz się na swoich błędach, ucz się na moich błędach - najgorzej mają Ci, co będąc w związku,

czują się samotni.

— Kobus

October 05 2018

czarnemajtki
17:03
Mówią, że przeszłość jest już za nami. Ale to nie prawda - przeszłość jest w nas. Uczyniła nas tym, kim jesteśmy dziś.
— Regina Brett, "Kochaj"
czarnemajtki
17:01

September 15 2018

czarnemajtki
21:25
Reposted frombluuu bluuu viaWlodara Wlodara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl