Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

czarnemajtki
19:15
5711 eb49
Reposted fromcalifornia-love california-love vianattaly nattaly

March 22 2017

czarnemajtki
20:55
Przyjaciel staje się fragmentem naszej biografii, jak data urodzenia, pierwsza szkoła czy imiona rodziców.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromitoweryou itoweryou vialupinedream lupinedream
czarnemajtki
20:34
8704 c968 500
Reposted fromcafeina cafeina viagorzkaczekolada gorzkaczekolada

March 21 2017

czarnemajtki
18:42
1349 eacd 500
Tajemnica długowieczności z roku 1934.

March 20 2017

czarnemajtki
09:59

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viatake-care take-care

March 19 2017

czarnemajtki
14:05
Reposted frommuladhara muladhara vianayantara nayantara
czarnemajtki
14:04
2010 5b82
Krzysztof Jaworski
Reposted frommefir mefir vianayantara nayantara

March 01 2017

czarnemajtki
19:49
Kobiety są trudne. A jeśli je ignorujesz robią się jeszcze trudniejsze.
— J. Frey, Milion małych kawałków
Reposted frommissbrodka missbrodka vianattaly nattaly

February 23 2017

czarnemajtki
22:11
4910 064b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viayourhabit yourhabit
czarnemajtki
21:59
9342 766d
czarnemajtki
21:52
chcę się Tobą opiekować, ale i być zaopiekowaną, tak jak chcę się budzić z Tobą, ale i razem z Tobą nie móc zasnąć.
— Wojciech Kuczok, Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych
czarnemajtki
21:37
5252 d257 500
Reposted fromikari ikari viahouda houda
czarnemajtki
21:25
5272 3324 500
Reposted fromvanite vanite viastolatstolat stolatstolat

February 21 2017

czarnemajtki
15:13
8987 dbb0
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viazurial zurial

July 10 2015

czarnemajtki
11:44
Kobiety, zwłaszcza te inteligentne mają to do siebie, że lubią, ba uwielbiają doprowadzać mężczyzn na skraj. Tak aby zdradzali swoje „prawdziwe” uczucia.
— Pokolenie Ikea ...
07:29
2212 16e7 500
Reposted fromfrancisca francisca viamrdonadonii mrdonadonii

July 09 2015

czarnemajtki
12:59
Przesuwaj swoje granice. Od tego są.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaafterxtime afterxtime

July 08 2015

czarnemajtki
13:13
8152 5ada 500
Barcelona
Reposted frompeper peper viablueberrynights blueberrynights
czarnemajtki
13:04
3657 325b 500
Przedwojenny Lwów. 1934.
Reposted frommental-cat mental-cat viaafterxtime afterxtime

July 07 2015

13:32
To, co rodzice nazywają wychowaniem, nie przynosi żadnego efektu wychowawczego. Ich słowa wpadają dzieciom jednym uchem, a wypadają drugim. Wychowanie dzieci dokonuje się, jeśli można tak powiedzieć, między wierszami. Jak dzieci uczą się radzić sobie z konfliktami? No właśnie, obserwują, jak dorośli to robią. Nic nie pomogą napomnienia, że należy ze sobą rozmawiać grzecznie, skoro oni sami obrzucają się wyzwiskami. Dzieci nie robią tego, co im mówimy, one robią to, co my robimy.
— Jesper Juul
Reposted fromkonrad konrad viausmiechprosze usmiechprosze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl