Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2018

czarnemajtki
17:18
czarnemajtki
16:56
8038 ebf2
Reposted fromstylte stylte viaponurykosiarz ponurykosiarz
czarnemajtki
12:22

Łatwo jest być piękną kobietą, wystarczy para szpilek i kuse sukienki. Ale żeby być wielką kobietą, musisz ubrać mózg w charakter, osobowość i odwagę.

— Rita Levi Montalcini
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viakejtowa kejtowa

March 14 2018

czarnemajtki
22:08
2562 7e6d 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viayveee yveee
czarnemajtki
22:02
Byłem buntownikiem łagodnym, najłagodniejszym z możliwych, ale krańcowym. Poszedłem do końca. Czy za daleko? Chciałem unieść wszystkie nieszczęścia świata ludzi. I zwariowałem. Ale czy od tego? Nie wiem.
— Stachura, Pogodzić się ze światem
Reposted fromepicenegod epicenegod viamerkaba merkaba

February 17 2018

20:54
6272 a5ad
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaateme ateme
czarnemajtki
20:53
- Życie z powieścią nie ma nic wspólnego - stwierdza ponuro Graboletta. - Ono się nie układa w jedną całość. Byłaś kiedyś inną Bożenką i będziesz innymi Bożenkami. Historie, które opowiadamy sobie przy winie, tak jak teraz, nie łączą się ze sobą ani nic z nich nie wynika. Życie jest bardziej jak zbiór opowiadań. Poszarpane, nieprzewidywalne. Uwierz mi, mojego czy twojego życia nikomu by się nie chciało czytać.
— Jakub Małecki "Ślady"
Reposted fromdreamadream dreamadream viaateme ateme
czarnemajtki
20:50
7627 2181 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaakysz akysz
czarnemajtki
20:49
4885 fd59 500
Reposted fromwabnicu wabnicu vialadies-warriors ladies-warriors

February 09 2018

czarnemajtki
18:49
czarnemajtki
18:45
Dystans to czasem jedyny sposób, żeby nie utonąć w morzu ludzkich cierpień i własnej rozpaczy. Dystans jednak wcale nie musi oznaczać obojętności.
Reposted fromhole-love hole-love viablubra blubra

February 02 2018

czarnemajtki
18:30
7443 a962

January 31 2018

czarnemajtki
15:14
1102 479e
Reposted fromkarahippie karahippie viaakysz akysz

January 23 2018

czarnemajtki
21:45
9629 a7f8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
czarnemajtki
19:56
3739 3b35 500
Reposted frommiscreant-at-life miscreant-at-life viaMezame Mezame
czarnemajtki
19:56
3542 f527 500
Reposted fromelloko elloko viasomebodytolove somebodytolove

January 22 2018

czarnemajtki
22:13
czarnemajtki
22:11
8150 416a 500
Reposted frompesy pesy viameovv meovv

January 02 2018

22:32
4548 e6a7 500

satakentia:

Rebirth by thethomsn

Reposted fromsadnessdove sadnessdove viamorsik morsik

December 28 2017

czarnemajtki
22:20
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl