Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2017

czarnemajtki
14:50
Reposted fromtfu tfu viahouda houda

January 14 2017

czarnemajtki
17:54
9668 7c6c
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasweven sweven

December 22 2016

czarnemajtki
14:41
Przyjaźń wymaga dużej ilości taniego alkoholu, długich rozmów do świtu, długich podróży zapchanym pociągiem, a czasem i trzymania za włosy, gdy ktoś rzyga do kibla, choć to ostatnie to raczej w przypadku kobiet. A w miarę upływu czasu coraz trudniej jest poznawać kogoś nowego, bo zamykamy się na takie doznania, stajemy się coraz bardziej cyniczni i podejrzliwi. Nie jesteśmy w stanie już się otworzyć, tak jak to było, kiedy się miało osiemnaście lat.
— Piotr C "Brud"
Reposted fromobliviate obliviate vialagabugu lagabugu
czarnemajtki
10:00
5642 06e9 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viazurial zurial

December 10 2016

czarnemajtki
14:36

November 29 2016

czarnemajtki
19:07
2070 2f03 500
czarnemajtki
19:07
czarnemajtki
19:07
Doszedłem do wniosku, że w życiu nie ma żadnych ustalonych zasad. Robisz to, co musisz, żeby przetrwać. Jeśli to oznacza ucieczkę od miłości twojego życia, żeby zachować zdrowie psychiczne, to tak robisz. Jeśli to oznacza złamanie czyjegoś serca, żeby nie złamało się twoje, robisz to. Życie jest skomplikowane - zbyt bardzo, żeby były rzeczy pewne. Wszyscy jesteśmy rozbici. Podnieś osobę, potrząśnij nią i usłyszysz grzechot ich rozbitych kawałków. Kawałków, które rozbili nasi ojcowie, nasze matki, nasi przyjaciele, znajomi albo ukochani.
— Tarryn Fisher, Thief
Reposted frommefir mefir vianayantara nayantara
czarnemajtki
18:51
I nie urodziłem się wielkim, potężnym dębem, gonną olchą. I nie urodziłem się niczym innym, tylko tym, czym jestem. I nie urodziłem się z pozorami. Tylko z nerwami. Z nerwami tuż pod cieniutką skórką.
— Edward Stachura
Reposted fromplayinglove playinglove viakateistrue kateistrue
czarnemajtki
18:50
2422 f2e1 500
Reposted fromshinyblackball shinyblackball viaxcocainex xcocainex

November 26 2016

czarnemajtki
19:37
9022 640b 500
Reposted fromoll oll viasweven sweven

November 19 2016

czarnemajtki
20:42
Moja siostra też kiedyś uciekła z domu... I wróciła w ciąży.
— zasłyszane w kawiarni - Toruń
Reposted byxluminescencexnojkalittlewhiteliesicannotrememberJustysiaa27

November 17 2016

czarnemajtki
14:52
3541 4cdc
Reposted fromBalladyna Balladyna viapffft pffft
czarnemajtki
14:45
Młodość jest fajna, bo jest intensywna. I można robić wtedy totalnie banalne rzeczy: siedzieć na koncercie, jechać pociągiem, pić piwo na plaży , całować kobietę na przejściu dla pieszych i ta chwila będzie trwała w twojej pamięci przez lata. I dekadę później możesz być na koncercie, jechać pociągiem, pić piwo na plaży , całować kobietę, która będzie jeszcze piękniejsza niż ta poprzednia, ale to już nie będzie to samo, bo zabraknie tamtej intensywności. Nasze życie w pewnym momencie przyspiesza. Na początku jest gęste i upakowane, a później coraz rzadsze.
— Piotr C.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx

November 14 2016

czarnemajtki
18:56
0446 a396 500
Reposted fromlittlefool littlefool

November 13 2016

czarnemajtki
21:10
4912 5864
Reposted fromrmjc rmjc viaponurykosiarz ponurykosiarz
czarnemajtki
20:53
6975 a86c 500
Reposted fromrol rol viaunsteadyshy unsteadyshy
czarnemajtki
20:46
8793 8e6b 500
Reposted fromfrotka frotka viablubra blubra
czarnemajtki
20:43
8912 6ddc 500
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaarbuzy arbuzy
czarnemajtki
20:43
1370 e5a5
Reposted fromkarahippie karahippie viakateistrue kateistrue
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl