Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

czarnemajtki
22:11
4910 064b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viayourhabit yourhabit
czarnemajtki
21:59
9342 766d
czarnemajtki
21:52
chcę się Tobą opiekować, ale i być zaopiekowaną, tak jak chcę się budzić z Tobą, ale i razem z Tobą nie móc zasnąć.
— Wojciech Kuczok, Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych
czarnemajtki
21:37
5252 d257 500
Reposted fromikari ikari viahouda houda
czarnemajtki
21:25
5272 3324 500
Reposted fromvanite vanite viastolatstolat stolatstolat

February 21 2017

czarnemajtki
15:13
8987 dbb0
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viazurial zurial

July 10 2015

czarnemajtki
11:44
Kobiety, zwłaszcza te inteligentne mają to do siebie, że lubią, ba uwielbiają doprowadzać mężczyzn na skraj. Tak aby zdradzali swoje „prawdziwe” uczucia.
— Pokolenie Ikea ...
07:29
2212 16e7 500
Reposted fromfrancisca francisca viamrdonadonii mrdonadonii

July 09 2015

czarnemajtki
12:59
Przesuwaj swoje granice. Od tego są.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaafterxtime afterxtime

July 08 2015

czarnemajtki
13:13
8152 5ada 500
Barcelona
Reposted frompeper peper viablueberrynights blueberrynights
czarnemajtki
13:04
3657 325b 500
Przedwojenny Lwów. 1934.
Reposted frommental-cat mental-cat viaafterxtime afterxtime

July 07 2015

13:32
To, co rodzice nazywają wychowaniem, nie przynosi żadnego efektu wychowawczego. Ich słowa wpadają dzieciom jednym uchem, a wypadają drugim. Wychowanie dzieci dokonuje się, jeśli można tak powiedzieć, między wierszami. Jak dzieci uczą się radzić sobie z konfliktami? No właśnie, obserwują, jak dorośli to robią. Nic nie pomogą napomnienia, że należy ze sobą rozmawiać grzecznie, skoro oni sami obrzucają się wyzwiskami. Dzieci nie robią tego, co im mówimy, one robią to, co my robimy.
— Jesper Juul
Reposted fromkonrad konrad viausmiechprosze usmiechprosze
czarnemajtki
13:22
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacametrue cametrue
czarnemajtki
13:20
2303 1953
Reposted fromunr-eal unr-eal viasucette2 sucette2

July 05 2015

czarnemajtki
11:46
3990 f1f6 500
Shanghai Metro, 1994-2014
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
czarnemajtki
11:44
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham. "
— Hłasko
Reposted fromrefuge refuge viatouchthesky touchthesky

June 30 2015

czarnemajtki
13:43
Reposted fromprotesedentaria protesedentaria viakitana kitana
czarnemajtki
13:36

June 25 2015

czarnemajtki
19:37
(...) I jeszcze miałem Ci powiedzieć, że jak z Tobą jestem to zawsze jest za mało czasu i jak już musimy się żegnać to czuję się tak jakby ktoś nas rozrywał na pół...
— S. Z cyklu: najwspanialsze wyznania najlepszego przyjaciela.
Reposted fromSylvka Sylvka viaallay allay
19:07
7104 2494 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaFiodor11 Fiodor11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl