Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2016

czarnemajtki
18:11
0185 c004 500
Reposted frommidwife midwife viaspice-sugar spice-sugar
czarnemajtki
18:08
7090 8151
Reposted fromGIFer GIFer vialadies-warriors ladies-warriors

October 17 2016

czarnemajtki
17:52
5991 cc1d 500

October 14 2016

czarnemajtki
09:43
grafika gif and witch
Reposted fromweightless weightless viarecommencer recommencer

October 13 2016

czarnemajtki
07:16
W prawdziwej przyjaźni nie chodzi o to, żeby być nierozłącznym, tylko o to, żeby rozłąka nic nie zmieniała.
Reposted frommefir mefir viastolatstolat stolatstolat

October 06 2016

czarnemajtki
17:27
Boję się świata bez wartości, bez wrażliwości, bez myślenia. Świata, w którym wszystko jest możliwe. Ponieważ wówczas najbardziej możliwe jest zło.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie vianayantara nayantara
czarnemajtki
09:55

October 03 2016

czarnemajtki
19:38
6376 c152 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viafakingkrejzi fakingkrejzi
czarnemajtki
19:37
My, ludzie, jako cywilizacja doszliśmy do takiego momentu, że nie wytrzymujemy już własnych emocji. (…) Ludzie mają teraz wszystko, a tęsknią do najprostszego złapania drugiej osoby za rękę i wspólnego odczuwania.
— Marieta Żukowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianayantara nayantara

September 23 2016

czarnemajtki
12:54
6039 c51a 500
Reposted fromhavingdreams havingdreams viacatchdream catchdream
czarnemajtki
07:23
Za dużo tego było we mnie, przelało się. Rzece nikt się nie dziwi, gdy wylewa, a człowiek jest słabszy od rzeki.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamarisette marisette

September 17 2016

czarnemajtki
10:04

September 15 2016

czarnemajtki
09:01
Z kobietami po prostu tak jest. Wszystko, co przeżyły , pozostaje w nich na zawsze
— Tomás Eloy Martínez – Lot królowej

September 14 2016

czarnemajtki
12:00

September 10 2016

czarnemajtki
14:03
Reposted fromtfu tfu viaxsneakyx xsneakyx
czarnemajtki
14:00
6547 590b 500
<3
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaWilk-i-lew Wilk-i-lew
czarnemajtki
13:59

– Mistrzu, ile trzeba czekać aby coś się zmieniło na lepsze?

– Jeżeli będziesz tylko czekał, to bardzo długo.

Reposted fromxsneakyx xsneakyx
czarnemajtki
13:59
5987 ffc9 500
Reposted fromlittlefool littlefool

September 01 2016

czarnemajtki
11:33
1462 6f87 500
Reposted fromtoft toft viamelan melan

August 30 2016

czarnemajtki
11:01
6756 bece
Reposted frompixelsoul pixelsoul viamrdonadonii mrdonadonii
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl