Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

czarnemajtki
17:28

Jak coś mnie wkurwia to mówię, że mnie wkurwia a nie, że złowrogo szumią wierzby czy duch mój na rozżarzone węgle dupą usiadł.

Reposted fromwojna wojna viabadassfromhell badassfromhell
czarnemajtki
17:24
2148 0252
rozwaga i roztropność

August 02 2017

czarnemajtki
07:20
2845 f6d1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaqq aqq
czarnemajtki
07:02
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— znalezione
Reposted fromsecondhand-serenade secondhand-serenade viaaqq aqq
czarnemajtki
06:56
4487 0191 500
"Ości" 1
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaaqq aqq
czarnemajtki
06:48
5901 3b8f
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaaqq aqq
czarnemajtki
06:45
To zawsze jest ich wybór. Są dorośli, mają dowody osobiste, NIP-y, numery PESEL, mózg i rozsądek. Jeśli sami wyłączyli sobie te dwa ostatnie, to nie jest już mój problem.
— Jakub Żulczyk, Ślepnąc od świateł
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny viaaqq aqq
czarnemajtki
06:37
7399 a197 500
Reposted fromkropq kropq viaaqq aqq

July 25 2017

czarnemajtki
20:21
5917 31a4 500
Reposted fromtfu tfu viahash hash
czarnemajtki
08:10
Władza jest jak wódka.
— z artykułu Sylwii Kubryńskiej "Władza jest jak wódka, niektórzy są od niej uzależnieni" [w:] Wysokie Obcasy
Reposted byoutoflovelittlewhiteliessomewhereonlyweknowmycelinealliwantisyou

July 23 2017

czarnemajtki
18:28
Patrz tylu ludzi błądzi gdzieś
Ich domy rozpadły się, straciły sens
Więc jeśli piękno żyje w nas
To dajmy mu siłę i pozwólmy mu trwać.
— Robert Gawliński "O samym sobie"
Reposted byhash hash

July 22 2017

czarnemajtki
20:25
5948 5c13 500
Reposted fromszszsz szszsz viastolatstolat stolatstolat

July 15 2017

czarnemajtki
19:44
Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
Reposted frominanutshell inanutshell viatake-care take-care
czarnemajtki
19:04
1934 8a84
Reposted fromcatscradle catscradle viapurpa purpa
czarnemajtki
17:30
Może się tak raz w życiu postaw [...]
— Spięty (Lao Che) - Morże
Reposted bytouchtheskyponurykosiarzzwyklajakzawszeyeannechmielarskastolatstolatoutofmyheadola4650

July 10 2017

czarnemajtki
20:59
Boję się, że kiedy będziemy od siebie na wyciągnięcie ręki, wszystko się zepsuje. Nie będę już dla ciebie świętem, tylko codziennością. Niezmiernie trudno zachwycać się codziennością.
— Małgorzata Gutowska-Adamczyk "Cukiernia Pod Amorem. Cieślakowie"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viayippie yippie

July 06 2017

09:56
8002 5b6e 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viahouda houda
czarnemajtki
08:20
2887 698d
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaakysz akysz
czarnemajtki
07:23
0426 5c60
Reposted fromretro-girl retro-girl viaakysz akysz
czarnemajtki
07:21
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl