Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

czarnemajtki
13:48
1864 c3ad
Reposted frommaardhund maardhund viahouda houda
czarnemajtki
13:41
9747 c7b4
Reposted fromkarahippie karahippie viahouda houda
czarnemajtki
13:41
Wysłucham Cię zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze ani składnie. Zrobię Ci kawę albo miętę albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj.
— malemarzenia
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaMezame Mezame
czarnemajtki
13:19
Sposób, w jaki spędzasz każdy kolejny dzień, kiedyś zsumuje się na sposób, w jaki spędziłaś życie.
— Susan Wiggs - "A między nami ocean..."
Reposted fromavooid avooid viaMezame Mezame

May 29 2017

czarnemajtki
19:34

May 25 2017

czarnemajtki
11:01
Reposted frombluuu bluuu viaLew-i-wilk Lew-i-wilk

May 12 2017

czarnemajtki
18:01

Things You Should Have Learnt in School

var imagebase='file://D:/Program Files (x86)/FeedReader/'; Things You Should Have Learnt in School (23 gifs) 15:37 27.10.2014, Maxx, amazing, World Of Technology Not everything we learn in school is very useful but if they had taught us more about this stuff then we would definitely all be a bit smarter.

How the Big Bird suit worked
How ice cream cones are made
How a beanstalk grows
How Wi-Fi is distributed inside an apartment
What actually happens when you put on sunscreen
How camouflage gets on a helmet
Why Michael Jackson was able to defy gravity
What dogs do when they drink water
How coins get sorted inside a machine
The way braces change your teeth
How a trumpet makes that beautiful music
The way pretzels are tied en masse
How peanut butter jars are filled full of creamy, slightly sexual goodness
What actually happens when you put a key in a door
How exactly all that stuff gets into a Pop-Tart
What it looks like when you swallow
How hay bales get wrapped
How light affects water
How paper clips turn into paper clips
How a traffic jam occurs despite no accidents or bad weather
The life of a dandelion
How flight patterns change throughout the day
And how terrifying the human face is when it’s forming in the womb

Reposted fromlockes lockes viaponurykosiarz ponurykosiarz
czarnemajtki
17:50
Zmiany należy wprowadzać wtedy, gdy do nich dojrzewamy, a nie akurat dlatego, że w jakimś ściśle umownym momencie zmienia się data w kalendarzu.
czarnemajtki
17:48
Nigdy nie wiadomo na co spadną krzesane przez Ciebie iskry.  Nigdy nie wiadomo kogo zainspirują do tego, by zmienić świat raz na zawsze, na lepsze
— Andrzej Tucholski
Reposted fromintotheblack intotheblack viaMezame Mezame
czarnemajtki
13:32
czarnemajtki
12:49
8924 99ab 500
Reposted fromxxjojonixx xxjojonixx viameovv meovv
czarnemajtki
12:41
4579 e5d6
Reposted fromkarahippie karahippie viatouchthesky touchthesky

May 05 2017

czarnemajtki
14:39
6774 8336
Reposted fromAlcea Alcea viakotfica kotfica
czarnemajtki
14:26
czarnemajtki
13:42
4730 6d64 500
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viameovv meovv
czarnemajtki
13:40
- Co tam słychać?
- Wszystko w porządku.
- Opisz mi to.
- Co mam Ci niby opisywać, wszystko jest zawarte w krótkim zwrocie "w porządku".
- Nic nie jest w nim zawarte. Nie mam bladego pojęcia o czym teraz myślisz. Nie wiem gdzie jesteś, jaki zapach czujesz, czy się uśmiechasz. Czy twoje dłonie są ciepłe czy zimne. Na co patrzysz. Czy jesteś bezgranicznie szczęśliwa czy czujesz się źle. Słowo "w porządku" tak naprawdę nie mówi nic.
— revalie.soup.
Reposted fromrevalie revalie viayveee yveee

April 28 2017

czarnemajtki
10:01
8849 2e7f

April 22 2017

czarnemajtki
08:27

April 20 2017

czarnemajtki
07:44
8735 0b2e
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viahouda houda

April 07 2017

czarnemajtki
06:48

Jest wiele kobiet z którymi chcemy się przespać, z myślą o kilku się onanizujemy, ale nieliczne nas rozumieją. Z tymi ostatnimi pragniemy być.  

Z mężczyzną trzeba rozmawiać. Przebić się przez jego warstwy. O czym rozmawiać? A tego to ja już nie wiem. Jeden lubi czekoladę, drugi jak mu nogi śmierdzą.

Wiem jedno, masz go w momencie, kiedy szczerze ci opowie, czego się boi.

W tej grze jest jednak jeden haczyk. Jeśli się nie otworzysz (a to trudne, bo każdy boi się dostać po raz kolejny kopa w dupę), to druga osoba też się nie otworzy.

— Pokolenie Ikea
Reposted fromlittlefool littlefool
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl