Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2017

15:22
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viairmelin irmelin

September 17 2017

czarnemajtki
20:22
0393 51f9
Reposted fromdelain delain viatoniewszystko toniewszystko

September 16 2017

czarnemajtki
21:39
8470 8d54
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawarkocz warkocz

September 13 2017

czarnemajtki
08:52
Reposted fromjasminum jasminum viasarkastyczna sarkastyczna

September 08 2017

18:58
6327 9a19 500
Reposted fromdivi divi viabadassfromhell badassfromhell

August 31 2017

czarnemajtki
20:21
4587 27fa 500
Reposted frompiehus piehus viaMezame Mezame
czarnemajtki
20:18
8995 2b3c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapareidolie pareidolie

August 30 2017

19:13

August 15 2017

czarnemajtki
17:28

Jak coś mnie wkurwia to mówię, że mnie wkurwia a nie, że złowrogo szumią wierzby czy duch mój na rozżarzone węgle dupą usiadł.

Reposted fromwojna wojna viabadassfromhell badassfromhell
czarnemajtki
17:24
2148 0252
rozwaga i roztropność

August 02 2017

czarnemajtki
07:20
2845 f6d1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaqq aqq
czarnemajtki
07:02
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— znalezione
Reposted fromsecondhand-serenade secondhand-serenade viaaqq aqq
czarnemajtki
06:56
4487 0191 500
"Ości" 1
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaaqq aqq
czarnemajtki
06:48
5901 3b8f
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaaqq aqq
czarnemajtki
06:45
To zawsze jest ich wybór. Są dorośli, mają dowody osobiste, NIP-y, numery PESEL, mózg i rozsądek. Jeśli sami wyłączyli sobie te dwa ostatnie, to nie jest już mój problem.
— Jakub Żulczyk, Ślepnąc od świateł
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny viaaqq aqq
czarnemajtki
06:37
7399 a197 500
Reposted fromkropq kropq viaaqq aqq

July 25 2017

czarnemajtki
20:21
5917 31a4 500
Reposted fromtfu tfu viahash hash
czarnemajtki
08:10
Władza jest jak wódka.
— z artykułu Sylwii Kubryńskiej "Władza jest jak wódka, niektórzy są od niej uzależnieni" [w:] Wysokie Obcasy
Reposted byoutoflovelittlewhiteliessomewhereonlyweknowmycelinealliwantisyou

July 23 2017

czarnemajtki
18:28
Patrz tylu ludzi błądzi gdzieś
Ich domy rozpadły się, straciły sens
Więc jeśli piękno żyje w nas
To dajmy mu siłę i pozwólmy mu trwać.
— Robert Gawliński "O samym sobie"
Reposted byhash hash

July 22 2017

czarnemajtki
20:25
5948 5c13 500
Reposted fromszszsz szszsz viastolatstolat stolatstolat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl