Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

czarnemajtki
16:12

October 14 2017

czarnemajtki
13:55
Nie ma świadomości bez wiedzy.
Reposted byMezameIlikemylifewarkoczcojestspice-sugar

October 12 2017

czarnemajtki
19:35
Człowieka można poznać po ramieniu, po tym, jak patrzy, jak się uśmiecha, ile ma dobra w oczach i w oknach, którymi wygląda na świat. A przede wszystkim w sytuacjach rewolucyjnych, fanatycznych, skrajnych i nieprzejednanych. Czy przyjdzie w gorączce, czy przyniesie leki, czy stanie po dobrej stronie twojego łóżka, wytrze łzy, zaparzy herbatę, kawę, cokolwiek? Jaka będzie jego ręka, kiedy zdarzy się twój sukces, jakie będzie serce? Czy zazdrosne czy dobre? Człowieka można poznać po tym, jak mocno się dzieli i jak mocno przeżywa. Po wrażliwości w dłoniach. Po uśmiechu w duszy.
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viazupson zupson
czarnemajtki
19:34
czarnemajtki
19:11
8248 37bd 500
Reposted fromoll oll viaBetterPointOfView BetterPointOfView
czarnemajtki
19:08
6488 8404 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viablubra blubra
czarnemajtki
19:08
2885 9d74 500
Rękopisy człowieka z moich stron „Jerzy Pilch”
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viapikkumyy pikkumyy
czarnemajtki
19:03
Cała sztuka z przyjaźnią polega na tym, żeby znaleźć ludzi lepszych od siebie, nie inteligentniejszych, nie bardziej cool, ale lepszych, serdeczniejszych i bardziej wybaczających, a potem szanować ich za to, czego mogą cię nauczyć, i słuchać ich, gdy mówią ci coś o tobie samym, choćby i najgorszego... albo i najlepszego, to się zdarza; i ufać im, co jest najtrudniejsze ze wszystkiego. Ale też i najlepsze.
— ,,Małe życie" H. Yanagihara

October 08 2017

czarnemajtki
18:56
Reposted frombluuu bluuu viameovv meovv
18:54
6478 5520 500
Reposted fromhawke hawke viaMezame Mezame

September 30 2017

15:22
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viairmelin irmelin

September 17 2017

czarnemajtki
20:22
0393 51f9
Reposted fromdelain delain viatoniewszystko toniewszystko

September 16 2017

czarnemajtki
21:39
8470 8d54
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawarkocz warkocz

September 13 2017

czarnemajtki
08:52
Reposted fromjasminum jasminum viasarkastyczna sarkastyczna

September 08 2017

18:58
6327 9a19 500
Reposted fromdivi divi viabadassfromhell badassfromhell

August 31 2017

czarnemajtki
20:21
4587 27fa 500
Reposted frompiehus piehus viaMezame Mezame
czarnemajtki
20:18
8995 2b3c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapareidolie pareidolie

August 30 2017

19:13

August 15 2017

czarnemajtki
17:28

Jak coś mnie wkurwia to mówię, że mnie wkurwia a nie, że złowrogo szumią wierzby czy duch mój na rozżarzone węgle dupą usiadł.

Reposted fromwojna wojna viabadassfromhell badassfromhell
czarnemajtki
17:24
2148 0252
rozwaga i roztropność
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl