Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2019

czarnemajtki
21:59
czarnemajtki
21:53
4844 7182
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatouchthesky touchthesky
czarnemajtki
21:50

March 09 2019

czarnemajtki
21:28
Nikt nie ma prawa Cię krzywdzić, nawet pod przykrywką miłości.
— Francesca Palumbo (Luna)
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapareidolie pareidolie
czarnemajtki
21:28
5618 9a89 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viakateistrue kateistrue
czarnemajtki
21:26

Potrafię przyznać się do błędu, przeprosić i wiele wybaczyć. Niezwykle cierpliwy ze mnie człowiek i myślę, że moje granice tolerancji dla ludzkich zachowań sięgają bardzo daleko. Taki już ze mnie typ. Ugodowy. Czasami jednak zdarzy się - chociaż niezwykle rzadko - że ktoś uprze się na tyle, że te granice przekroczy. (...) Wtedy już nikogo nie przepraszam, jedynie samą siebie, że wcześniej byłam tak grzeczna, nazbyt wyrozumiała w stosunku do innych i zbyt mało honorowa w stosunku do siebie.

— Aleksandra Steć
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viayveee yveee
czarnemajtki
21:26
„Sposób, w jaki spędzasz każdy kolejny dzień, kiedyś zsumuje się na sposób, w jaki spędziłaś życie.”
— Susan Wiggs
Reposted fromavooid avooid viayveee yveee
czarnemajtki
21:25
0971 e3b6 500
Reposted fromintotheforest intotheforest viagazda gazda

March 03 2019

czarnemajtki
21:34
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa, gdy masz wszystko. 
— Carlo Ancelotti
Reposted fromlovvie lovvie viakateistrue kateistrue
czarnemajtki
21:32
2866 f114 500
Reposted frompiehus piehus viasarkastyczna sarkastyczna
czarnemajtki
21:31

February 18 2019

czarnemajtki
21:45
Pracowici ludzie są najszczęśliwsi, ponieważ nie mają czasu się nad sobą użalać.
— Kate Morton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapareidolie pareidolie
czarnemajtki
07:01
Cel to zadanie, jakie wyznaczamy naszym marzeniem. 
— Ambrose Bierce
Reposted bySkydelanspice-sugar

February 17 2019

czarnemajtki
21:30
Reposted fromlugola lugola viapikkumyy pikkumyy

February 14 2019

czarnemajtki
23:00
6769 1726 500
Reposted fromwyczes wyczes vialottee lottee

February 06 2019

czarnemajtki
21:15
czarnemajtki
21:10
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viawarkocz warkocz
czarnemajtki
21:06
czarnemajtki
05:44
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
Reposted fromkyte kyte vialottee lottee
czarnemajtki
05:37
2181 e46a 500
Reposted fromzniszcze zniszcze vialottee lottee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl