Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2019

czarnemajtki
05:30
4589 b8e5 500
Pologne
Reposted frombarszczowa barszczowa viaowieczka owieczka
czarnemajtki
05:29
9185 0542 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viakateistrue kateistrue
czarnemajtki
05:29
Najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś powiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, a to trafiło.
— W. Ziółek
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaxsneakyx xsneakyx

July 08 2019

czarnemajtki
19:13
2887 d520
Reposted fromolbaria olbaria viaWlodara Wlodara
czarnemajtki
19:05
Reposted fromshakeme shakeme viakateistrue kateistrue
czarnemajtki
19:05
3747 3d95 500
Reposted fromkarsina karsina viaMezame Mezame

June 08 2019

czarnemajtki
20:24
7705 f9be
Reposted fromolbaria olbaria viablubra blubra
czarnemajtki
20:19
Tak, we dwoje wszystko było łatwiejsze, jaśniejsze i mniej uciążliwe. Problemy rozkładały się na dwoje, a szczęście mnożyło razy dwa.
— Natalia Sońska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasarkastyczna sarkastyczna
czarnemajtki
20:17
Kobiety, nie jesteście centrum rehabilitacyjnym dla źle wychowanych mężczyzn. To nie wasze zadanie zmieniać ich, wychowywać czy im matkować. Potrzebujecie partnera, a nie projektu.
— Julia Roberts
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viablubra blubra

June 07 2019

czarnemajtki
09:52
[...] proste słowa z gardła nie chcą wyjść najbardziej. 
— T. Love - Ajrisz
Reposted byKallayponurykosiarzSkydelanCykcykcykleniwieec

May 30 2019

czarnemajtki
19:18
9893 5539 500
Reposted fromkaiee kaiee viablubra blubra

July 14 2019

czarnemajtki
05:29
9185 0542 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viakateistrue kateistrue
czarnemajtki
05:29
Najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś powiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, a to trafiło.
— W. Ziółek
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaxsneakyx xsneakyx

July 08 2019

czarnemajtki
19:13
2887 d520
Reposted fromolbaria olbaria viaWlodara Wlodara
czarnemajtki
19:05
Reposted fromshakeme shakeme viakateistrue kateistrue
czarnemajtki
19:05
3747 3d95 500
Reposted fromkarsina karsina viaMezame Mezame

June 08 2019

czarnemajtki
20:24
7705 f9be
Reposted fromolbaria olbaria viablubra blubra
czarnemajtki
20:19
Tak, we dwoje wszystko było łatwiejsze, jaśniejsze i mniej uciążliwe. Problemy rozkładały się na dwoje, a szczęście mnożyło razy dwa.
— Natalia Sońska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasarkastyczna sarkastyczna
czarnemajtki
20:17
Kobiety, nie jesteście centrum rehabilitacyjnym dla źle wychowanych mężczyzn. To nie wasze zadanie zmieniać ich, wychowywać czy im matkować. Potrzebujecie partnera, a nie projektu.
— Julia Roberts
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viablubra blubra

June 07 2019

czarnemajtki
09:52
[...] proste słowa z gardła nie chcą wyjść najbardziej. 
— T. Love - Ajrisz
Reposted byKallayponurykosiarzSkydelanCykcykcykleniwieec
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl