Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2020

czarnemajtki
21:15
Nikomu nie życzę źle. Niektórym ludziom życzę po prostu, żeby spotkali kiedyś swój brzydki charakter w innym człowieku.
— sunsexdrugs.soup.
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viawezsplyn wezsplyn
czarnemajtki
21:12
2650 8d08
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vialanza lanza
Sponsored post
soup-sponsored
06:46
 
 
Reposted byZasadniczoNIE ZasadniczoNIE

May 03 2020

czarnemajtki
17:59
0570 cf85 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viamadinsane madinsane
czarnemajtki
17:42
1538 c1f6
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakateistrue kateistrue

May 01 2020

czarnemajtki
16:38
4715 5b60 500
Reposted fromtoganja toganja viahesiamela hesiamela
czarnemajtki
16:27
4446 87e1 500
Reposted fromniepogoda niepogoda viakateistrue kateistrue

April 27 2020

czarnemajtki
19:17
czarnemajtki
19:14
Jeśli ktoś podetnie ci skrzydła, leć dalej, jak czarownica na miotle. Jeżeli ktoś ukradnie miotłę, na drzwiach od szopy też się wzniesiesz. Tylko nie bój się i rób swoje!
— Adrianna Trzepiota
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatake-care take-care

April 26 2020

czarnemajtki
12:25
5653 8469
Reposted fromscorpix scorpix vianoelya noelya
12:22
czarnemajtki
12:21
Między 'dzień dobry', a 'dobry wieczór', umieściłabym jeszcze 'dziękuje, że jesteś', 'widzimy się wieczorem', 'wino słodkie czy półsłodkie?
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaAnneBonny AnneBonny
czarnemajtki
07:31
Reposted fromcouples couples viapomruki pomruki
czarnemajtki
07:26
6889 1812
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacharlotte99 charlotte99

April 19 2020

czarnemajtki
07:01
Reposted fromshakeme shakeme viakoskoss koskoss

April 18 2020

czarnemajtki
20:32
20:31
czarnemajtki
20:26
Ta rozłąka, brutalna, jednoznaczna, bez możliwej do przewidzenia przyszłości, pozostawiała nas zbitych z tropu, niezdolnych do reakcji na wspomnienie tej obecności jeszcze tak bliskiej, a tak już dalekiej, która wypełniała teraz nasze dni.
— Albert Camus "Dżuma"
Reposted frommaybeyou maybeyou
czarnemajtki
20:23
3055 61b8 500

April 15 2020

czarnemajtki
10:18
3335 1ab0 500
⚡⚡ #strajkkobiet  #odrzućprojektgodek 
Reposted fromyannim yannim viakejtowa kejtowa

April 13 2020

czarnemajtki
15:35
Czasami trzeba się zrelaksować. Zaufać temu, co się dzieje. Mieć wiarę w to, że wszystko się ułoży.
— Louise Jensen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...