Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2020

czarnemajtki
18:39
6059 b53b 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viakateistrue kateistrue

February 12 2020

21:27

February 11 2020

czarnemajtki
20:49

February 09 2020

czarnemajtki
11:06
Reposted fromshakeme shakeme
czarnemajtki
10:58
5796 5349 500
Reposted fromsoftboi softboi viakateistrue kateistrue

February 08 2020

czarnemajtki
12:53
Jeśli człowiek w dzieciństwie nie zaznał miłości, opieki, oparcia i poczucia przynależności, to choćby żył w rodzinie w sensie formalnym pełnej, będzie podejrzliwy i lękowy, niekoniecznie w sposób wyraźnie psychopatologiczny. 
Bywają ludzie niezwykle inteligentni i wykształceni, którzy mają jednak poczucie ciągłego zagrożenia porażką, co sprawia, że często przegrywają. Wysoka inteligencja i inne walory ustępują wobec poczucia odrzucenia i trauma z wczesnego dzieciństwa triumfuje.
— Maria Orwid - "Trauma"

February 06 2020

czarnemajtki
21:54
Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu - jakbym jechała złym pociągiem.
— Tove Jansson
Reposted frompeasorela peasorela viatake-care take-care

February 04 2020

czarnemajtki
22:25
8561 5943 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaWlodara Wlodara
czarnemajtki
22:17
8765 7a86
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahepi hepi
czarnemajtki
22:16
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viarosses rosses
czarnemajtki
22:09
Potem płakałam, ponieważ zbyt dużo myślę, zbyt dużo chcę i zbyt dużo martwię się o przyszłość.
— Brittainy C. Cherry
Reposted fromaleander aleander vianiskowo niskowo

February 02 2020

czarnemajtki
20:08
Kobiety, nie jesteście centrum rehabilitacyjnym dla źle wychowanych mężczyzn. To nie wasze zadanie zmieniać ich, wychowywać czy im matkować. Potrzebujecie partnera, a nie projektu.
— Julia Roberts
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaowieczka owieczka

February 01 2020

czarnemajtki
22:17
2735 a092
Reposted fromlaters laters viacharlotte99 charlotte99
czarnemajtki
22:16
5815 7fe5 500
Reposted fromweapons weapons viaponurykosiarz ponurykosiarz
czarnemajtki
22:04
4924 ab10 500
czarnemajtki
22:03

Wróć do mnie, bo nie jestem spokojna
bez Ciebie,

bo nie jestem bezpieczna
bez Ciebie,

bo nie jestem
bez Ciebie.

— O. - "Wróć do mnie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainsomniia insomniia
czarnemajtki
22:01
Jesteśmy strasznie popierdoleni w środku.
— Wharton - "Ptasiek"
Reposted frommoreorless moreorless viakateistrue kateistrue
czarnemajtki
22:00
nie mogę sobie znaleźć pozycji do snu
mam dwa hektary myśli w głowie
— Kaja Kowalewska
Reposted frompasazerka pasazerka viamelan melan

January 26 2020

czarnemajtki
22:28
3177 d976 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viairmelin irmelin
czarnemajtki
22:20
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl