Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2020

czarnemajtki
20:40
7030 b770 500
Reposted fromikhakima ikhakima viasilkdreams silkdreams
czarnemajtki
18:21
–W życiu warto mieć odwagę: 
Warto mówić “Dzień Dobry” obcym ludziom, warto zrobić sobie wstyd na oczach wszystkich ludzi, warto mieć przyjaciół i wrogów też warto mieć. Warto czasem nie wziąć parasola, gdy pada deszcz, warto nie doczytać książki i wrócić do niej po latach, warto pisać wiersze nawet te nie udane. Warto wskoczyć do jeziora w ubraniu, warto śmiać się na ulicy bez powodu, warto czasem niczego nie tłumaczyć. Warto udawać czasem głupków chociaż wiemy dobrze o co chodzi. Warto słuchać każdej muzyki, warto marzyć, warto zgubić się w obcym mieście, warto poznać nowych ludzi, i zapomnieć o starych znajomych, warto napisać list i go nigdy nie wysłać. Warto być realistą, pesymistą, optymistą. Warto zadzwonić o 1 w nocy do przyjaciółki i się wypłakać, warto pójść na samotny spacer, warto zapalić znicz na opuszczonym grobie. 
Warto żyć i nie pytać dlaczego.
— facebook
Reposted fromwonderLife wonderLife viadzikusowska dzikusowska
czarnemajtki
18:15
O mnie się nie martwi, o mnie się śni...
— Jamal "Zdjęcie"
Reposted fromstolatstolat stolatstolat

January 16 2020

czarnemajtki
21:12
1571 f614 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaaimiak aimiak
czarnemajtki
20:43
Reposted fromshakeme shakeme viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
czarnemajtki
20:38
6690 f331
Reposted fromsiseniorita siseniorita viapffft pffft

January 14 2020

czarnemajtki
20:28
She's back.
Reposted fromlanza lanza

January 11 2020

18:20
8863 a9bb
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viairmelin irmelin

January 10 2020

czarnemajtki
05:53
5444 264e 500
Reposted fromdivi divi viakateistrue kateistrue

January 06 2020

czarnemajtki
20:41
6818 80a7 500
Reposted fromLane Lane viayikes yikes
czarnemajtki
20:38
3818 1b7a
Reposted fromwyczes wyczes viayikes yikes
czarnemajtki
20:35
1090 d3c1 500
Reposted fromyikes yikes viaMezame Mezame

January 04 2020

czarnemajtki
19:30
7653 fc78 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viagajka gajka

January 03 2020

czarnemajtki
17:59
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn viatotumfacki totumfacki
czarnemajtki
17:56
Być razem nie oznacza aktywnie asystować w sprzątaniu bałaganu partnera. Oznacza czekać cierpliwie i kibicować, zajmując się jednocześnie własnym bałaganem. Wierzyć głęboko, że przyjdzie taki czas, kiedy wspólnie odpoczniemy po wysiłku, jaki każde z nas włożyło w sprzątanie samego siebie.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viaowieczka owieczka
czarnemajtki
17:53
Zawsze rób to, co kochasz. Nigdy nie zmuszaj się do ludzi. Nigdy nie zmuszaj ludzi do siebie. Odpuszczaj tych, którzy się zmuszają do ciebie. Albo takich, którzy ci szkodzą. Nie rozmawiaj z tymi, którym nie służy twój głos. Nie pisz do tych, którzy nie czytają twoich wiadomości. Nie wpraszaj się do domów, których progi cię nie zapraszają. Zamykaj oczy, kiedy mijasz obojętność. Nie popijaj winem wódki. 
Bądź dobry i mądry. Nie daj się wycyckać. A przede wszystkim nie narzucaj się.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaowieczka owieczka

January 01 2020

czarnemajtki
21:53
2528 bad3 500
Reposted frompanimruk panimruk viacharlotte99 charlotte99

December 30 2019

czarnemajtki
22:06
7170 002c 500
Reposted fromLabRatOr28 LabRatOr28 viaOkruszek Okruszek

December 29 2019

czarnemajtki
21:57
1727 972a 500
Reposted fromlaters laters viamruu mruu
czarnemajtki
21:54
4764 3cf7
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl